artikelen

 401 - Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials

Indien je deze foutmelding krijgt op je site of op een pagina binnen je site dan zijn de rechten...

 403 - Forbidden: Access is denied

Wanneer je deze fout krijgt dan is er geen default document ingesteld, zoals bv index.html. Een...

 404 - not found

Dit artikel legt de 404 foutmelding nader uit. De foutmelding slaat op een foto of een pagina op...

 404 -not found toevoegen

Indien je een custom 404 pagina wilt maken voor je website dan kan dit op de onderstaande...

 Hoe kan ik PHP errors weergeven?

Je kan PHP errors weergeven door de volgende code helemaal bovenaan je pagina te zetten:...

 HTTP 403 - Bij MVC Applicatie

Wanneer je een fout 403 krijgt met MVC, controleer dan eerst of de ASP.NET versie wel op 4.0...

 HTTP 500 - Internal Server Error

De foutmelding HTTP 500 - Internal Server Error is 99% van de gevallen een programmeerfout op de...

 upload_max_filesize foutmeldingen

Met meerdere applicaties komt bovenstaande foutmelding vaak voor, dit is een melding over het...

 Witte pagina bij een PHP script

Je krijgt een witte pagina wanneer je een PHP sript uitvoert / aangepast heeft.In dit geval dien...