Handmatig de backup terugzetten van jouw website

In dit artikel gaan we er van uit dat je de backup al hebt gemaakt van je website/hosting space. Waar we in dit artikel de focus op leggen is het terugzetten van de backup en de site weer operationeel te krijgen.
Welk backup middel we gebruiken is de backup tool van het control panel. Die maakt een volledige space backup waardoor er bijvoorbeeld geen risico is om wat te missen.

Tools die nodig zijn om de backup terug te zetten:
  1. Filezilla /Filemanager control panel
  2. 7zip of soortgelijk zip bestand handler.
Wanneer je de backup hebt gemaakt dan zal dit in de map van je keuze staan, dit bestand kan je downloaden en opslaan op jouw lokale pc. 

Handmatig de backup terugzetten van jouw website

Zodra het bestand is gedownload kan je naar de plek gaan waar je het hebt opgeslagen. Je kan dit selecteren en uitpakken op de volgende wijze:
Handmatig de backup terugzetten van jouw website


Als je de optie "extract to ~~~~~~" selecteert dan word dit netjes in een map uitgepakt.

Hierna kan je de zojuist aangemaakte map openen en dan zien we in ons geval de volgende bestanden staan:
Handmatig de backup terugzetten van jouw website
Deze bestanden zijn afhankelijk van jouw hosting space uiteraard. Je zult zelf weten welke bestanden van de website zijn.

Hier zie je een screenshot van de bestanden die nu overgebleven zijn na het onderscheiden van welke bestanden je nodig hebt. En het uitpakken hiervan.

Handmatig de backup terugzetten van jouw website

Dit zijn de bestanden die je nodig zult hebben om dit te herstellen. De volgende stappen beschrijven hoe dit in zijn werk gaat.

Stap 1: Je bestaande wwwroot opschonen voor de backup

Dit kan op de volgende wijze


Stap 2: De bestanden uit de backup terugplaatsen.

Je maakt hier gebruik van de filemanager in het control panel of een FTP client zoals FileZilla. Wij raden aan om FileZilla te gebruiken hiervoor.
Wanneer je verbinding maakt in Filezilla en je hebt weer een lege map wwwroot dan kan je het volgende uitvoeren.

Handmatig de backup terugzetten van jouw website

Je ziet hier de volgende situatie, aan de linkerkant zijn de lokale bestanden van de map wwwroot. (Backup)
Aan de rechterkant zie je de hosting space open staan in FileZilla, je selecteert de gehele wwwroot aan de linkerkant met CTRL+ A en sleept dit vervolgens naar je hosting space aan de rechterkant.

Afhankelijk van de grootte van de website en van de internetverbinding kan dit even duren voordat dit geheel geüpload is.
Als je een aantal bestanden de melding krijgt dan kan je selecteren: Overschrijven indien bron nieuwer.

Zodra dit geüpload is dan zijn de nodige bestanden weer aanwezig. Als je echter een site heeft met een database hierachter dan zal dit nog niet correct werken. De backup van de database zal eerst teruggezet moeten worden.
Dit kan op de volgende wijze gedaan worden via phpmyadmin.

Hierna is de website weer hersteld.

Mocht je nog verder vragen hebben dan kan je altijd kijken of er iemand op de online chat aanwezig is.
Of je kan hiervoor een ticket aanmaken in het klantenpanel.