Webhosting | Hosting Nederland  - Mijn Hosting Partner.nlWebhosting | Hosting Nederland  - Mijn Hosting Partner.nlWebhosting | Hosting Nederland  - Mijn Hosting Partner.nlWebhosting | Hosting Nederland  - Mijn Hosting Partner.nl

je eigen .nl domeinen registreren

je eigen .nl domeinen registreren
MijnHostingPartner

je eigen .nl domeinen registreren

Wil je graag je eigen website beginnen? Dan iseen van de eerste stappen die je moet zetten het registreren van eendomeinnaam. Het registreren van een domeinnaam is gelukkig geen moeilijkeopgave en heb je binnen no-time gedaan.

Waarom kiezen voor een .nldomein?

Je domeinnaam kun je in verschillenderegisters vastleggen. Het register herken je aan het gedeelte achter de puntzoals .com of .nl of .net en nog veel meer. Wanneer je een Nederlandse websitewilt hebben en je hebt niet de intentie om je website uit te breiden naarmeerdere talen, maar je alleen op Nederlanders richt, dan kun je het beste voor.nl kiezen. Zo zien bezoekers snel dat het om een Nederlandse website gaat.Daarnaast is zijn .nl domeinen ook goedkoper dan een .com domein.

 

Bij het kiezen van een domeinnaam is hetbelangrijk dat deze aansprekend is en goed te onthouden. Daarom kun je betervoor een korte dan lange domeinnaam kiezen. Kies daarbij ook voor een naam diebij het onderwerp van je website past, zodat het snel duidelijk is waar jewebsite over gaat.

De eisen van een domeinnaam

Je kunt niet zomaar elke domeinnaamregistreren die je wilt. Je domeinnaam moet namelijk voldoen aan een aantaleisen. En daarnaast kan een domeinnaam maar één keer geregistreerd worden.

-      Er mogen alleen letters, cijfersen het minteken in een domeinnaam voorkomen.

-      Het minteken mag alleen tussentwee letters en/of cijfers geplaatst worden.

-      Een domeinnaam moet minimaal tweetekens bevatten en mag maximaal 63 tekens bevatten.

-      Een domeinnaam mag niet in strijdmet de openbare orde of de goede zeden zijn.

Een .nl domein registreren

.nl domeinen kunnen eenvoudig in een aantalstappen registreren. De Nederlandse .nl domeinen worden door Stichting InternetDomeinregistratie Nederland (SIDN) uitgegeven. Zij worden ook wel het registrygenoemd. Een domeinnaam kan worden geregistreerd via een registrar, dit is eenprovider die bij SIDN is aangesloten en is gemachtigd om Nederlandsedomeinnamen bij SIDN te registreren.

Check of je domeinnaam beschikbaaris

Er zijn verschillende registrars waar je eendomeinnaam kunt registreren, zoals https://www.mijnhostingpartner.nl/ . Op dezewebsites kun je ook eenvoudig controleren of de door jouw gekozen domeinnaamnog beschikbaar is.

Domeinnaam registreren

Wanneer de naam beschikbaar is kun je dezemeestal in een winkelmandje zetten en vervolgens afrekenen. Je kunt alleen dedomeinnaam registeren, maar je kunt ook kiezen voor een hosting of anderpakket. Na betaling is het domeinnaam op jouw naam vastgelegd.

Een .be domein registreren

Het registreren van.be domeinen is bijnagelijk aan het registreren van .nl domeinen. Het registry van .be domeinen isde Belgische Vereniging voor Internetdomeinregistratie, ook wel DNS Belgiumgenoemd. Ook bij een .be kan je domeinnaam bij een aangesloten registrar wordengeregistreerd, zoals https://www.mijnhostingpartner.be/ . De regelswaaraan.be domeinen moet voldoen zijn wel een beetje anders.

-      Een domeinnaam moet uit minimaal 1teken bestaan en mag uit maximaal 63 tekens bestaan.

-      Een domeinnaam mag alleen letters,cijfers en het minteken bevatten.

-      Een domeinnaam mag niet beginnenof eindigen met een minteken en het minteken mag ook niet op de 3e of 4e plaatsstaan.

 

.be domeinen zijn niet erg populair. Dit komtomdat ze vroeger alleen door bedrijven konden worden geregistreerd en dedomeinnaam moest overeenkomen met de bedrijfsnaam. Daarnaast waren ze ook nogeens erg duur. Pas in 2000 werden de regels versoepeld, waardoor er pas sindsdie tijd meer .be domeinen geregistreerd werden. In 2010 werd pas voor de 2ekeer de grens van 1 miljoen geregistreerde .be domeinen gepasseerd.

Hosting pakket

Wanneer je een domeinnaam gaat registreren kunje meestal ook kiezen voor een bepaald pakket. Zo kun je ervoor kiezen omalleen de domeinnaam te registreren, maar en zijn ook nog andere keuzes die jekunt overwegen.

 

Zo kun je ervoor kiezen om naast hetregistreren van je domeinnaam ook voor een e-mailpakket te kiezen. Zo kun jee-mails ontvangen en ontvangen vanuit jouw domeinnaam. Of wil je graag eenwebsite maken om je online bedrijfs-exposure uit te breiden? Dan kun je kiezenvoor een webhosting pakket. Je kunt daarbij kiezen tussen verschillendepakketten.

Het verschil in de pakketten kan zitten in de ruimte die het biedt,de hoeveelheid dataverkeer dat het toelaat, het aantal mailboxen en nog meer.Wat er allemaal wordt aangeboden hangt af van de provider waarvoor je kiest.Kies voor een pakket dat bij de grote van jouw bedrijf of gewenste website pasten dat binnen je budget past, want hoe meer het pakket aanbiedt hoe duurder hetwordt.

Domein verhuizen

Wil je je domeinnaam graag van de ene naar deandere provider verhuizen? De provider waar je naartoe wilt verhuizen heeftvaak wel een speciale verhuisservice waardoor jij je domein makkelijk naar hentoe verhuist.

 

Bij het verhuizen van je domein is hetbelangrijk dat de domeinnaam op je eigen naam staat, je kunt de verhuizingnamelijk niet door iemand anders laten uitvoeren. Zorg ervoor dat je op tijdopzegt bij je huidige provider. De meesten hebben een opzegtermijn van 1 maand,maar sommigen hebben een opzegtermijn van maar liefst 3 maanden.

Zeg dus optijd op, want anders zit je nog een jaar aan je huidige provider vast. Om jedomeinnaam te kunnen verhuizen moet je een token bij je huidige provideropvragen en doorgeven aan de provider naar wie je je domeinnaam wilt verhuizen.LET OP: Zorg er wel voor dat je de token ontvangt van je oude provider, voordatje definitief opzegt.

Sommige providers verstrekken namelijk niet uitzelf dezetoken. Wanneer je opzegt zonder deze token aan te vragen, kan het zijn dat deprovider je domeinnaam beëindigd en je hierdoor je domeinnaam kwijt bent. Hetterugkrijgen van je domeinnaam is in sommige gevallen nog wel mogelijk, maar iserg prijzig.

 

Wanneer je de bovenste stappen hebt doorlopen,kun je eenvoudig een bestelling plaatsen bij je nieuwe provider voor hetverhuizen van je domeinnaam. Tijdens deze bestelling moet je het token invoerendat je bij je oude provider hebt opgevraagd.