Webhosting | Hosting Nederland  - Mijn Hosting Partner.nlWebhosting | Hosting Nederland  - Mijn Hosting Partner.nlWebhosting | Hosting Nederland  - Mijn Hosting Partner.nlWebhosting | Hosting Nederland  - Mijn Hosting Partner.nl

Copyright

Copyright

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op onze sites (mijnpartnergroep.nl en alle partner websites) aantreft berusten bij Mijn Partner Groep. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij:

  • hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Mijn Partner Groep
  • aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet veranderd word, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is:

"Copyright Mijn Partner Groep. All rights reserved."

En mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijn de teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.