Tips voor SSL bij WordPress

Tips voor SSL bij WordPress

Tips voor SSL bij WordPressIllustratie door Webdesign

Tips voor SSL op een WordPress website

Met WordPress zijn er een hoop opties om jouw website over te zetten naar https. Bij MijnHostingPartner.nl vinden we de wijze die wij in dit artikel gaan behandelen de beste. Aangezien je hier zelf ook directe invloed op hebt binnen de hosting. De manier die wij gebruiken is een redirect via de web.config en een kleine aanpassing via de WordPress admin of database.

Wat heeft een SSL certificaat als voordeel?

Met de privacy wet aanpassing van 2018 is het verplicht om een SSL certificaat te installeren zodra je ook maar iets met persoonsgegevens doet. Wij hebben een aantal verschillende certificaten beschikbaar waarvoor we je graag naar het volgende artikel: 

Algemene informatie SSL

Verder voor een bedrijf komt er ook een gedeelte uitstraling bij. Als bezoekers van je website gelijk een Niet Veilig melding zien in de browserbalk dan zal dit geen goede eerste indruk maken. Zelfs voor je eigen portfolio website hosting zal dit negatief staan.

Met WordPress is het in de meeste gevallen een kleine moeite om de site over te zetten naar SSL. Je moet echter wel op een aantal zaken letten wanneer het niet in een keer lukt. Wat een hoop mensen tegenkomen zodra ze de website hosting via de WordPress admin direct over zetten naar https://www.mijntestpartner.nl bijvoorbeeld, is dat een redirect loop ontstaat of een website zonder stijl. Dit is het gevolg van op meerdere plekken die doorverwijzing erin zetten. Dit gaan we nabootsen door via de wp-config.php andere URLs op te geven dan in de admin. Dit doen we met de volgende twee lijnen:

define( 'WP_HOME', 'https://mijntestpartner.nl' );

define( 'WP_SITEURL', 'https://mijntestparnter.nl' );

Als we nu kijken op de site dan is de layout compleet weg:

Als je dit probleem dus tegenkomt controleer je op de bovenstaande 2 lijnen in het wp-config.php bestand binnen je hosting. De configuratie gaat in vrijwel alle gevallen goed wanneer de volgende twee aanpassingen zijn gemaakt:

1.De redirect via de web.config

2.De aanpassing van de WordPress URL vanuit de admin naar https://www.

Wanneer er nog een Redirect loop veroorzaakt wordt dan is het raadzaam om het volgende nog te controleren.

De geldigheid van het certificaat zelf, controleer dit door een enkel txt bestand in de hosting space te bereiken. Wanneer zelfs een txt bestand niet te bereiken is met https:// dan is het certificaat niet langer geldig / niet correct aangevraagd.

Als je hier nog hulp bij nodig hebt of het wilt uitbesteden aan ons dan kan dit. De werkzaamheden zijn dan even aan te vragen in een ticket richting de helpdesk.