Webhosting | Hosting Nederland  - Mijn Hosting Partner.nlWebhosting | Hosting Nederland  - Mijn Hosting Partner.nlWebhosting | Hosting Nederland  - Mijn Hosting Partner.nlWebhosting | Hosting Nederland  - Mijn Hosting Partner.nl

30 jaar GIF

30 jaar GIF
MijnHostingPartner

30 jaar GIF

30 jaar GIF

Het afbeeldingstype GIF is nu al 30 jaar oud. Maar weinigtechnologieën overleven meer dan 5 jaar, laat staan 30 jaar zonder grotewijzigingen. In de laatste jaren is erveel veranderd op het gebeid van technologie. Onze telefoons die we op zakhebben zijn 20 keer krachtiger en veelzijdiger dan de Pc’s van 10 jaar geleden.Dit zorgt ervoor dat ook het gedrag op internet veranderd. Waar eerst websitesvoor desktop gemaakt werden is het nu belangrijk dat telefoons ook van degehele site gebruik gemaakt kan worden. Het format voor HTML zijn we nu al inde 5de versie van die nu ook gebruikt kan worden om responsievewebsites te maken. Het video format is van de standaard FLV gewijzigd naar MP4en de HTML5 videospeler heeft de Adobe flash geheel vervangen.

Technologie wat zich niet verder ontwikkeld wordt in demeeste gevallen uit gefaseerd. Maar de GIF heeft de tijd doorstaan met geenwijzigingen. En de GIF afbeelding wordt nu meer gebruikt dan ooit.

Het begin van de GIF

In 1987 werd de GIF voor het eerst ontwikkeld en gebruikt.Hij begon als een nieuw afbeeldingsformat met data compressie die ervoor zorgdedat de bestands grootte kleiner was dan het toenmalige BMP format. Ditresulteerde in een snelle adoptie van het GIF format in web browsers. De GIFszoals we dat nu kennen zijn geïntroduceerd in 1989, dit zijn de bewegendeplaatjes die je overal ziet. Of het nu op Social media of in een nieuwsberichtis. Ze begonnen als statische plaatjes.

De tweede start van de GIF

Veel van de eerdere GIFs waren de plaatjes die gebruiktwerden op websites om van alles uit te drukken en mooi te maken. Denk hier vooral aan websites die gemaaktwerden voor portfolio’s en hobbymatig. Ik kan me dit voornamelijk altijdherinneren aan websites gemaakt door tienermeisjes of jongens die vol stondenmet allemaal drukke GIFs waar je zowat een aandoening van kreeg.

Met MySpace en Hyves zoals dit in Nederland voornamelijkpopulair was zag je dit ook steeds meer. Mensen die hun eigen flair eraan toewouden voegen door GIFs toe te voegen. Toen MySpace en Hyves langzaam verdwenenen de website Youtube groeide zag je steeds minder GIFs gebruikt worden. Inforums zijn ze altijd wel populair gebleven.

Maar toen Tumblr populariteit toenam in 2009 kwamen de GIFsal gauw terug. Wat nu anders werd is dat het niet alleen maar gebruik werdgemaakt van flitsende tekst en afbeeldingen. Maar ook kleine stukjes vanfavoriete films en tv series. Dit verspreide zich al gauw naar alle uithoekenvan media die GIFs gebruikten.

Gifs in 2017 en de toekomst

Met de mobiele telefonie en de nieuwe manier vancommuniceren is de GIF nu op zijn mogelijke hoogtepunt. Vrijwel alles wordtverkort en opgesplitst voor snelle en korte communicatie. GIFs zijn daaruitermate geschikt voor. Van 2 seconden tot enkele minuten is meestalgebruikelijk voor GIFs. Ze zijn snel te laden en nemen relatief weinig data ingebruik. Dit zorgt ervoor dat ze ook met een mobiel data abonnement veelgebruikt kunnen worden zonder gelijk je bundel leeg te trekken. Waarbijvoorbeeld een filmpje dit wel doet.

De GIF is nog lang niet aan het einde van zijn latijn. Metdrie biljoen mobiele gebruikers zal dit nog een lange toekomst hebben.