Kort onderhoud: Mailservers

Datum
24-02-2020 08:10
Partner
MijnHostingPartner.nl
Beste klant,

Vanavond om 23:00 zal er een korte onderbreking plaats vinden op de mailservers. Dit zal invloed hebben op:

- Toegang webmail
- IMAP & SMTP connecties
- EWS 

Inkomende verkeer zal geen hinder ondervinden en zal later gewoon verwerkt worden.

De verwaching is dat tussen 23:15 en 23:30 alles weer zal functioneren.

Met vrienlijke groet,
MijnPartnerGroep

Update - 25-02-2020 00:16

Beste Klant,

De werkzaamheden waren iets over half twaalf afgerond.

Bij deze melden het onderhoud dan ook af.

Met vriendelijke groet,
MijnPartnerGroep.nl