(Aankomende) Verhuizing Datacenter - December 2013

Datum
30-11-2013 10:57
Partner
MijnHostingPartner.nl

Geachte klant,

Zoals we u via de aankondiging en de veelgestelde vragen reeds halverwege dit jaar hebben meegedeeld kunt u in de komende weken wellicht enige hinder ondervinden m.b.t. onze dienstverlening. Vanwege explosieve groei het afgelopen jaar zijn we genoodzaakt om onze dienstverlening uit te breiden en te verhuizen naar een nieuw datacenter. We proberen de verhuizing gefaseerd en in de nachtelijke uurtjes uit te voeren zodat u zo min mogelijk hinder ondervindt.


Inzake de verhuizing zullen we u de komende weken op de hoogte houden via de aankondigingen.

Fase 1:
Oplevering nieuwe co-locatie AMS 5 laatste weekend van november (29-11 tm 01-12). Hierbij zullen de kasten ingericht worden met stroomunits en zullen er nieuwe firewalls geinstalleerd worden. Alsmede zullen de eerste testen m.b.t. verbindingen worden uitgevoerd.
Fase 2: Connectie maken met AMS 4 (Telecity 4) waarbij migratie/opslag server geplaatst en in gebruik genomen zal worden. Deze werkzaamheden zullen geschieden in het eerste weekend van december (09 tm 11-12).
Fase 3: In de derde fase die zullen plaatsvinden in het tweede weekend van december (16 tm 18-12) zullen de mailservers, het controlpanel, MySQL 4 en de website mijnwebshoppartner.nl verhuisd worden van AMS 4 naar AMS 5. Uiteraard zal dit 's nachts gebeuren op een tijdstip waarvan bekend is dat er nauwelijks geen verkeer over de servers gaat. De downtime zal hooguit twee uur bedragen.
Fase 4: In het derde weekend van december (20 tm 22-12)zullen de exchangeservers, de webservers S029, S031, S032, S041, S042, S046, S047, S048, S056,, S057, S061, S062, S070, S071, S076 Statistiekenserver, VPS112 t/m VPS120 en MySQL 5 verhuisd worden.
Fase 5: In het laatste weekend van december (27 tm 29-12) zullen de overige webservers, overige MySQL servers, SQL Servers en alle servers m.b.t. cloudoplossingen worden verhuisd.

Uiteraard zullen wij u tegen die tijd via ons kenniscentrum op de hoogte houden van de status van de verhuizing en de exacte tijdstippen waarop dit zal gebeuren.

Voor een tour in het nieuwe datacenter kunt u onderstaand filmpje te bekijken.

Voor het eerste kwartaal 2014 kunnen we u overigens meedelen dat we ook een co-locatie van Telecity (Powergate) in gebruik zullen nemen in London. Onderhandelingen daarvoor zijn bijna afgerond. Voor een videotour in het datacenter in Londen kunt u onderstaand filmpje bekijken.

Heeft u in dit stadium al vragen over de verhuizing en de toekomstige dienstverlening in Londen dan kunt u altijd even een mail sturen naar info@mijnpartnergroep.nl of even kijken of er iemand op de online chat aanwezig is. Doordeweeks tijdens kantooruren is er vrijwel altijd iemand aanwezig om uw vragen te beantwoorden.