Could not create temporary file

Wanneer je de fout krijgt: Could not create temporary file

Dan heeft de directory wp-content geen schrijfrechten.


1) Via het control panel klik je op de filemanager, kun je deze directory schrijfrechten geven.

Could not create temporary file


2) In de filemager staat achter dit mapje een slotje, hiermee kan je de rechten instellen.

Could not create temporary file

3) Stel het vervolgens op de volgende wijze in:


Could not create temporary file