Voorbeeld Code PHPMailer

Hierbij een voorbeeld voor het gebruik van de class: class.phpmailer.php
Hier moet je wel de bestanden van PHPMailer downloaden en uploaden in je space:https://github.com/PHPMailer/PHPMailer


Onderstaand is enkel een voorbeeld code,:


require("class.phpmailer.php");

$mail=newPHPMailer();$mail=newPHPMailer();

$mail->IsSMTP();//LaatPHPMailergebruikmakenvaneensmtpserver.

$mail->Host="smtp.mijnhostingpartner.nl";//SMTPservervanMijnHostingPartner

$mail->SMTPAuth=true;

$mail->Username='smtpusername';//EengeldigemailadreswataangemaaktisbijMijnHostingPartner
$mail->Password='smtppassword';//Hetwachtwoordwatbijhetemailadreshoort

$mail->From="email@website.nl";
$mail->FromName="Emailvanafmijnwebsite";
$mail->Sender="email@website.nl";//Headervoorreturn

$mail->AddAddress("email@voorbeeld.nl");//Hetemailadreswaarnaartoehijverzondenmoetworden
$mail->Subject="Onderwerp";

$mail->IsHTML(true);//OpmaakvandeemailisinHTML

$mail->Body="

Test1vanPHPMailer

Ditiseentest

";
$mail->AltBody="Alternatievetekst(plattetekstindienhtmlnietondersteundword)";


if(!
$mail->Send())
{
echo
"Errorsending:".$mail->ErrorInfo;;
}
else
{
echo
"Hetberichtisverzonden";
}

?>