Could not create temporary file

Wanneer je de fout krijgt: Could not create temporary file

Dan heeft de directory wp-content geen schrijfrechten.


Via het control panel --> filemanager, kun je deze directory schrijfrechten geven.In de filemager staat achter dit mapje een slotje, hiermee kan je de rechten instellen.

Stel het vervolgens op de volgende wijze in: