October CMS SMTP instellingen

October uitgaande mailVoordat je begint controleer of er een E-mail adres is aangemaakt.

Om de uitgaande mail werkend te maken in October moet er eerst ingelogd worden in de admin omgeving van October.
Om bij de admin pagina te komen ga je naar jedomein.nl/backend tenzij het anders is ingesteld, in ons geval is dat octobercms.mijntestpartner.nl/backend.
Hier kan ingelogd worden met het aangemaakte admin account.

Als er ingelogd is op het admin account kun je klikken op settings.

October smtp 1

Daarma kan je op Mail Configuration drukken.

October smtp 2

Dan kan je de volgende instellingen gebruiken.

October smtp 3