301 Redirect

Hoe maak ik een 301 redirect aan van bv test1.nl naar test2.nl

RewriteEngine
On
RewriteCond%{HTTP_HOST} ^test1.nl [nc]
RewriteRule (.*) http://test2.nl/$1[R=301,L]