Restoren / backuppen van een MS SQL Database

Back-ups maken van een MSSQL database kan gemakkelijk in het control panel je dient hiervoor eerst in het control panel ingelogd te zijn. Vervolgens klik je op de MSSQL versie die je tot je beschikking hebt


Je klikt vervolgens op de bijbehorende database.


Vervolgens klik je op maintenance tools. Om een Backup te maken druk je op backup. Wanneer je hier op drukt komt er bestand naar voren die je kan downloaden.
Voor het herstellen klik je op restore.

Selecteer vervolgens je lokale bestand en klik op open.