User ini files

Om bepaalde PHP instellingen vast te zetten in je hosting space kan je gebruikmaken van een .user.ini bestand. Dit is een bestand waarmee je per hosting space bijvoorbeeld de max_input_vars kan instellen.

Dit bestand maak je aan via de filemanager in het control panel of via een FTP programma zoals FileZilla. Dit bestand noem je:

.user.ini

User ini files

In dit bestand kan je verder de documentatie van PHP.net gebruiken om de overige instellingen hierin te zetten. De memory limit kan echter niet aangepast worden, dit uit misbruik bestrijding overwegingen. Wanneer je hier nog vragen over hebt dan kan je dit altijd even stellen per ticket of via de online chat. Als voorbeeld passen we de upload size aan naar een hoger limiet: 

User ini files

Voor de verdere documentatie zie de volgende link: