PHP max_input_vars verhogen

Hoe verhoog ik de max_input_vars parameter voor mijn website?

Ivm security is het aan te raden om deze waarde niet te hoog te zetten. Maar een aantal zaken, waaronder bepaalde wordpress thema's, prestatshop, phpbb3 welke een grote hoeveelheid invoervelden hebbben, kunnen issues hebben met het opslaan van de data.

Deze limiet kan je zelf instellen door een .user.ini (inclusief de eerste punt) bestand aan te maken via een ftp client. Dit bestand moet je plaatsen in de wwwroot map.


Een voorbeeld:

max_input_vars = 7500

Hiermee verhoog je de limiet naar 7500.


Nogmaals wij raden aan deze waarde niet te hoog te zetten om te voorkomen dat je website word misbruikt of dat je word aangevallen door een ddoss attack.