PHP error- failed to open stream

Deze foutmelding wijst op het niet kunnen openen van een bestand met de functie fopen, dit heeft te maken met de rechten of het niet kunnen vinden van het bestand.

De volgende oorzaken komen voor:
  • Bestandspad is onjuist
  • Bestandspad is relatief
  • include pad is verkeerd
  • rechten zijn onjuist of onvolledig voor het bestand

Een veel voorkomende foutmelding is het niet gebruiken van het absolute pad naar het bestand. Dit is makkelijk op te lossen door het volledige pad te gebruiken of magic constants te gebruiken zoals __DIR__

of dirname(__FILE__)

Meer informatie over deze foutmelding is ook te vinden op de php.net pagina.