PHP error- Code word niet uitgevoerd, code word kaal weergegeven

Indien je binnen PHP geen uitvoering ziet van jouw code of je ziet letterlijk de kale code staat op jouw pagina dan word jouw code niet uitgevoerd op de server.
Wanneer je de bron bekijkt in jouw browser naar keuze dan zie je waarschijnlijk het volledige PHP bestand in de source code. Omdat PHP binnen de tags dient te zijn kan dit door jouw browser ook als HTML worden opgevat.
Om te achterhalen waar dit foutgaat kunt u de volgende stappen nalopen:

- Gebruik je short tags van PHP? De volgende tekens worden bij MijnHostingPartner.nl niet ondersteund: De volledige tags dienen gebruikt te worden:
- Controleer je bestandsnaam, eindigt het de bestandsextensie op .php? Zoniet dan word de code niet opgevat als PHP code.
- Binnen het control panel onder websites - > extenstions kun je de PHP versie controleren. De laatste PHP versie is op dit ogenblik van schrijven PHP 7