Restoren / backuppen van een MS SQL Database

Back-ups maken van een MSSQL database kan gemakkelijk in het control panel je dient hiervoor eerst in het control panel ingelogd te zijn. Vervolgens klik je op de MSSQL versie die je tot je beschikking hebt

Restoren / backuppen van een MS SQL Database

Je klikt vervolgens op de bijbehorende database.

Restoren / backuppen van een MS SQL Database

Vervolgens klik je op maintenance tools. Om een Backup te maken druk je op backup. Wanneer je hier op drukt komt er bestand naar voren die je kan downloaden.
Voor het herstellen klik je op restore.

Restoren / backuppen van een MS SQL Database
Selecteer vervolgens je lokale bestand en klik op open.

Restoren / backuppen van een MS SQL Database