web.config: Redirect non-www naar www

Als je je verkeer wilt redirecten van non-www naar www kun je het volgende in je web.config plaatsen:

We nemen het domein mijntestpartner.nl als voorbeeld.

<system.webServer>
<rewrite>
      <rules>

         <rule name="Redirect to WWW" stopProcessing="true">
           <match url=".*" />
          <conditions>
            <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^mijntestpartner$" />
          </conditions>
          <action type="Redirect" url="https://www.mijntestpartner.nl/{R:0}"
                  redirectType="Permanent" />
        </rule>
      </rules>
  </rewrite>