web.config: Angular applicatie

Om een Angular applicatie op jouw Hosting te gebruiken kun je de volgende code in de web.config plaatsen:

<rewrite>
    <rules>
      <rule name="Angular Routes" stopProcessing="true">
        <match url=".*" />
        <conditions logicalGrouping="MatchAll">
          <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
          <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
        </conditions>
        <action type="Rewrite" url="/index.html" />
      </rule>
    </rules>
  </rewrite>