Url rewrite via de web.config

Om op jouw site URL's te herschrijven via het bestand web.config dan zijn de volgende stappen nodig.

Er zijn meerdere mogelijkheden om het doel te bereiken, we behandelen dit in Methode blokken. Aan de hand van jouw wensen kun je de beste methode voor je uitkiezen.
Wil je maar 1 pagina of maar een aantal wijzigen dan is methode 1 wellicht het eenvoudigst voor je.

Methode 1

Je logt in op het control panel en gaat naar de filemanager.

Afhankelijk van jouw site structuur en overige zaken zijn onderstaande stappen niet voor iedereen toepasbaar.
Dit is een voorbeeld in grote lijnen zodat dit zelf toegepast kan worden.
Url rewrite via de web.config

In bovenstaand plaatje zie je 2 pagina's staan, Default.htm en test.html
Wat we willen is dat test.html herschreven word naar Default.htm.

Als we nu zonder wijzigingen test.html openen dan krijgen we de volgende url en pagina:

Url rewrite via de web.config

Na de wijziging in het web.config bestand krijgen we de volgende url en pagina:

Url rewrite via de web.config

Je ziet dat het aangepast is zodat test.html hergeschreven is naar Default.htm.

Dat is op de volgende manier geschreven in het web.config bestand:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<directoryBrowse enabled="false" />
<rewrite>
<rules>
<rule name="Herschrijven van naar">
<match url="test.html" />
<action type="Rewrite" url="Default.htm" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
<defaultDocument>
<files> <clear />
<add value="Default.html" />
<add value="Default.htm" />
<add value="Default.asp" />
<add value="index.htm" />
<add value="Default.aspx" />
<add value="index.html" />
<add value="index.php" />
<add value="index.asp" />
</files> </defaultDocument>
</system.webServer>
</configuration>-

-Waar Rule name de naam is van de regel.
-Waar match url verwijsd naar de pagina waarvan de url herschreven moet worden.
-Waar action type verwijsd naar de type actie , en url naar de pagina verwijsd waar de site naar toe moet gaan.

Methode 2

Deze manier heeft de mogelijkheid om een catch all uit te voeren op de inkomende URL's, dit is vergelijkbaar hoe Wordpress de URL's herschrijft voor "pretty permalinks".
Op deze wijze zal dus de url het verkeer herleiden naar de url naar keuze.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<directoryBrowse enabled="false" />
<rewrite>
<rules>
<rule name="Herschrijven">
<match url="^(.*)$" />
<conditions logicalGrouping="MatchAll">
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
</conditions>

<action type="Rewrite" url="index.php" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
<defaultDocument>
<files> <clear />
<add value="Default.html" />
<add value="Default.htm" />
<add value="Default.asp" />
<add value="index.htm" />
<add value="Default.aspx" />
<add value="index.html" />
<add value="index.php" />
<add value="index.asp" />
</files> </defaultDocument>
</system.webServer>
</configuration>-