401 - Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials

Indien je deze foutmelding krijgt op je site of op een pagina binnen je site dan zijn de rechten onjuist ingesteld op de hosting space. Wanneer een bestand of pagina geen leesrechten heeft dan onstaat deze foutmelding.
Deze foutmelding is op te lossen door in te loggen in het control panel en naar de filemanager te gaan, dit is niet op te lossen door de rechten aan te passen via een FTP connectie of client zoals Filezilla.

Het control panel is via de volgende link te bereiken:
https://control.mijnhostingpartner.nl
Wanneer je ingelogd bent kun je naar de filemanager gaan om de rechten in te stellen. De rechten kun je op de volgende manier instellen via de filemanager.

401 - Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials


Na de controle met de rechten zijn 99 % van de problemen opgelost, mocht je nog steeds dezelfde melding krijgen dan zit er nog een extra beveiliging op je hosting space / pagina. Wanneer je voor deze melding een prompt krijgt met het verzoek om de gegevens op te geven. Dan heb je nog een .htaccess bestand waarschijnlijk staan waardoor dit voorkomt, dit kun je tevens aanpassen in het control panel onder websites.