Als ik naar de filemanager in het controlpanel ga krijg ik een foutmelding.

Sommige mensen krijgen een fout op het moment dat ze gebruik willen maken van de filemanager in het controlpanel.

De foutcode die ze dan krijgen ziet er dan als volgt uit:

System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---> Access to the path '………..' is denied

Dit kan je oplossen door:

1. In te loggen op het control panel met je gebruikersnaam en wachtwoord.

2. Klik op websites

3. Klik op je domeinnaam/website

4 Klik vervolgens op update