Classic ASP - Hoe maak ik connectie met mijn access database

Om connectie te maken vanuit classic ASP met een access database, is de volgende connectiestring van toepasssing:


Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=path_naar_accessbetand\accessdatabase.accdb; Persist Security Info=False;


Let op!

Wij raden aan om je database(s) te plaatsen in de data directory ivm veilgiheid, de standaard folder opbouw ziet er zo uit:


data    --> Hier database plaatsen

logs

wwwroot


De rechten staan ook standaard goed op deze directory.