Privacywet AVG (GDPR) - 25 mei 2018

In mei 2016 is de General Data Protection Regulation (GDPR), aangekondigd. In het Nederlands heet deze wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, hebben toen twee jaar de tijd gekregen om aan deze nieuwe verordening te voldoen. Op 25 mei 2018 is het zover en treed de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBp). Maar wat betekent de AVG voor jou als klant van MijnHostingPartner.nl, en wat zijn eventueel de gevolgen voor jouw klanten en bezoekers?

Meerdere klanten hebben ons benaderd voor het afsluiten van een separate verwerkers overeenkomst. Je kunt je voorstellen dat dit met een grote hoeveelheid klanten geen haalbare zaak is. Op advies van specialisten op dit gebied hebben we ervoor gekozen om een bijlage aan onze algemene voorwaarden te voegen waarin we duidelijke afspraken hebben vastgelegd over dit onderwerp. Als je jouw product aanschaft, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Daarmee geef je toestemming en dat is voldoende als verwerkers overeenkomst.

Wanneer verwerk je persoonsgegevens?

Je verwerkt al persoonsgegevens zodra jij iemand vraagt om zijn e-mailadres achter te laten. Op de meeste websites staat zelfs een veel uitgebreider contactformulier. Dus vraag jij bezoekers van je website via zo"n contactformulier om hun e- mailadres of meer (telefoonnummer en dergelijke) achter te laten, dan verwerk ook jij persoonsgegevens. In dat moet je zeker voldoen aan de AVG. (Ook het gebruik van cookies en statistieken via Google Analytics valt onder persoonsgegevens).

Welke gegevens heb je echt nodig?

Sommige formulieren op websites zijn wel erg uitgebreid. Heb jij ook zo"n uitgebreid formulier op je website, dan is het goed om je af te vragen of je al de persoonsgegevens die je vraagt wel echt nodig hebt. Met de komst van de AVG mag je namelijk niet méér informatie verzamelen dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor je deze gegevens nodig hebt.

Wie zijn de betrokkene, verantwoordelijke en verwerker?

Betrokkene

Dit is een privépersoon waarvan de gegevens worden verzameld, waarmee direct of indirect deze persoon geïdentificeerd kan worden.

Verwerkingsverantwoordelijke

Dit is de partij die de gegevens verzamelt/nodig heeft. Heb je een website bij MijnHostingPartner.nl met een formulier erop, zoals genoemd in ons voorbeeld, dan ben jij verwerkingsverantwoordelijke. Omdat je niet zelf jouw website host, maar dit aan ons hebt uitbesteedt, verplicht de AVG jou om een verwerkers overeenkomst te sluiten met ons. Dit geldt niet alleen voor de overeenkomst met MijnHostingPartner.nl, maar alle partijen waaraan je die persoonsgegevens geeft.

Verwerker

MijnHostingPartner.nl is in dit artikel (sub)verwerker. Immers hosten wij voor veel verschillende klanten websites waarvan een deel vermoedelijk ook persoonsgegevens verwerkt.

Bouw jij als klant websites voor andere partijen, dan heb ook jij de rol verwerker, waarbij MijnHostingPartner.nl dan als sub verwerker optreedt. In dat geval heeft jouw klant met jou een verwerkers overeenkomst en jij op jouw beurt weer met ons. De verwerkers overeenkomst van MijnHostingPartner.nl maakt vanaf 25 mei 2018 integraal deel uit van onze algemene voorwaarden.

Wat staat er in de Verwerkers overeenkomst?

In een verwerkers overeenkomst moet minimaal een aantal zaken zijn opgenomen. Zo staan er formuleringen over doeleinden van de verwerking, verplichtingen van verwerker, doorgifte persoonsgegevens, verdeling van verantwoordelijkheden, inschakelen van derden of onderaannemers, beveiliging, meldplicht, afhandeling verzoeken betrokkenen, geheimhouding en vertrouwelijkheid, audit, duur en beïndiging en een aantal overige bepalingen.

Heb je nog meer vragen n.a.v. dit artikel dan kan je altijd even een ticket aanmaken via het klantenpanel.