Ondersteunen jullie ook Session State?

Ja wij ondersteunen ook Session State, het volgende kan je dan toevoegen aan de web.config: