Classic ASP fouten weergeven

Dit is mogelijk door het volgende aan je web.config toe te voegen:

<configuration>
<system.webServer>
<httpErrors errorMode="Detailed" existingResponse="PassThrough"/>
</system.webServer>
</configuration>

Het zal waarschijnlijk alleen om de volgende regel gaan:

<httpErrors errorMode="Detailed" existingResponse="PassThrought"/>

De rest moet namelijk al bestaan.