Opzeggen of beëindigen van het contract / abonnement


Opzeggen of beëindigen van het contract / abonnement

Mocht je het contract willen opzeggen of het abonnement willen beëindigen dan kan je dat doen via het klantenpanel.Diensten dienen minimaal 1 maand van te voren opgezegd te worden. Dit dient dus te gebeuren voordat je de nieuwe factuur ontvangt van ons. Is een factuur eenmaal gegenereerd dan dient deze voldaan te worden. Hou hier dus rekening mee!

1. inloggen in het klantenpanel via klantenservice Je logt in met het mailadres waarmee je bent geregistreerd en het wachtwoord wat je daarbij heeft opgegeven.Domein en producten opzeggen bij MHP

2.Na het inloggen selecteer je de diensten en kom je in de volgende lijst, klik hier op diensten.

3. klik vervolgens op het domein naam en product wat je op wil zeggen.4. Een nieuw scherm opent zich waarna je bij het kopje "Vraag Opheffing aan"
Hierna kom je in het scherm waar je de automatische verlenging kunt stopzetten van het domeinnaam. Dit dien je tevens te annuleren, laat je de registratie doorlopen dan blijft het product ook actief.

5. In het volgende scherm kan je de reden opgeven van opzegging en kan je kiezen om het pakket direct op te zeggen of aan het einde van de abonnementsperiode. Wij adviseren altijd te kiezen voor 'einde van de termijn'!

Let op!! Indien je de dienst per direct opzegt zal de hosting space ook direct uit het systeem worden verwijdert! De website en alles wat daaraan gekoppeld is zal dan worden weggehaald en niet meer teruggezet kunnen worden. Dit betekent dus ook eventuele data! Mocht je dit per ongeluk hebben gedaan dan direct contact opnemen met de helpdesk. We zullen dan proberen om dit ongedaan te maken.


Mocht je opzeggen dan is het zo dat wij jouw response, de reden waarom je opzegt, uiteraard zeer op prijs stellen. MijnHostingPartner is continue bezig om haar dienstverlening te verbeteren en elke input daarin wordt zeer gewaardeerd.

Zoals boven reeds aangegeven is dient de dienst minimaal 1 maand van te voren te worden opgezegd. Dit dient dus te gebeuren voordat je de nieuwe factuur ontvangt van ons. Dit is mede omdat een verhuizing van veel domeinnaam extensies 5 werkdagen of langer in beslag neemt. En dit is als alles goed gaat. Als de verhuizing pas op de voorlaatste dag ingevoerd zou worden dan zal de domeinnaam feitelijk pas in de nieuwe contractperiode verhuisd worden. Zorg er dus voor dat je een verhuizing tijdig inzet en dat deze tijdig opgezegd wordt via het klantenpanel.


www.MijnPartnerGroep.nl, www.MijnHostingPartner.nl

6. Hierna ontvangen wij het verzoek tot annulering en wordt dit in behandeling genomen.
www.MijnPartnerGroep.nl, www.MijnHostingPartner.nl
6. Controleer of de domein verlenging gestopt is.
Onder Mijn Domeinen kan je klikken om in het volgende scherm te komen.www.MijnPartnerGroep.nl, www.MijnHostingPartner.nl


Mocht je om wat voor reden absoluut niet in de gelegenheid zijn om de betaling op tijd te verrichten en je wenst wel een voortzetting van het abonnement, dan verzoeken wij je hier melding van te maken via het ticketsysteem onder jouw klanten account. Met een gegronde reden zullen we het abonnement dan aanhouden en een betalingsafspraak met je maken.

Mochten er nog vragen zijn m.b.t. opzeggen kan je deze uiteraard in het ticketsysteem stellen. Verder zijn onze collega's op de chat ook bereid om dergelijke vragen te beantwoorden.