Opzeggen of beëindigen van het contract / abonnement


Opzeggen of beëindigen van het contract / abonnement

Mocht je het contract willen opzeggen of het abonnement willen beëindigen dan kan je dat doen via het klantenpanel.Diensten dienen minimaal 1 maand van te voren opgezegd te worden. Dit dient dus te gebeuren voordat je de nieuwe factuur ontvangt van ons. Is een factuur eenmaal gegenereerd dan dient deze voldaan te worden. Hou hier dus rekening mee! Opzeggingen per telefoon, mail en/of post worden i.v.m. veiligheid niet in behandeling genomen. 

1. inloggen in het klantenpanel via klantenservice Je logt in met het mailadres waarmee je bent geregistreerd en het wachtwoord wat je daarbij heeft opgegeven.

Opzeggen of beëindigen van het contract / abonnement


Opzeggen of beëindigen van het contract / abonnement

2.Na het inloggen kom je in het Dashboard terecht van je diensten bij MijnHostingPartner.nl. Hier ga je gebruikmaken van twee categorieën om de diensten bij ons op te zeggen. Namelijk het product en het domeinnaam. We beginnen bij het product opzeggen onder Mijn Producten

Opzeggen of beëindigen van het contract / abonnement3. klik vervolgens op het domein naam en product wat je op wil zeggen met het bewerkingstekentje.

Opzeggen of beëindigen van het contract / abonnement


4. Een nieuw scherm opent zich waarna je bij het kopje Opzeggen kunt gaan

Opzeggen of beëindigen van het contract / abonnement

Hierna vul je de gevraagde informatie aan. En bevestig je dit. 

Opzeggen of beëindigen van het contract / abonnement


5. In het volgende scherm kan je de reden opgeven van opzegging en kan je kiezen om het pakket direct op te zeggen of aan het einde van de abonnementsperiode. Wij adviseren altijd te kiezen voor 'Opgezegd aan het einde van het contract'!

Let op!! Indien je de dienst per direct opzegt zal de hosting space ook direct uit het systeem worden verwijdert! De website en alles wat daaraan gekoppeld is zal dan worden weggehaald en niet meer teruggezet kunnen worden. Dit betekent dus ook eventuele data! Mocht je dit per ongeluk hebben gedaan dan direct contact opnemen met de helpdesk. We zullen dan proberen om dit ongedaan te maken.


Mocht je opzeggen dan is het zo dat wij jouw response, de reden waarom je opzegt, uiteraard zeer op prijs stellen. MijnHostingPartner.nl is continue bezig om haar dienstverlening te verbeteren en elke input daarin wordt zeer gewaardeerd.
oals boven reeds aangegeven is dient de dienst minimaal 1 maand van te voren te worden opgezegd. Dit dient dus te gebeuren voordat je de nieuwe factuur ontvangt van ons. Dit is mede omdat een verhuizing van veel domeinnaam extensies 5 werkdagen of langer in beslag neemt. En dit is als alles goed gaat. Als de verhuizing pas op de voorlaatste dag ingevoerd zou worden dan zal de domeinnaam feitelijk pas in de nieuwe contractperiode verhuisd worden. Zorg er dus voor dat je een verhuizing tijdig inzet en dat deze tijdig opgezegd wordt via het klantenpanel.
6. Hierna ontvangen wij het verzoek tot annulering en wordt dit in behandeling genomen.

Domein naam Opzeggen7. Controleer of de domein verlenging gestopt is.
Onder Mijn Domeinen kan je klikken om in het volgende scherm te komen. Hierna selecteer je op dezelfde manier het domein wat je op wilt zeggen.


Opzeggen of beëindigen van het contract / abonnement

Ga hierna naar het tabblad opzeggen, om het domeinnaam op te zeggen.

Opzeggen of beëindigen van het contract / abonnement

Hierna weer de gevraagde informatie opgeven en dit bevestigen. 

Opzeggen of beëindigen van het contract / abonnement


Mocht je om wat voor reden absoluut niet in de gelegenheid zijn om de betaling op tijd te verrichten en je wenst wel een voortzetting van het abonnement, dan verzoeken wij je hier melding van te maken via het ticketsysteem onder jouw klanten account. Met een gegronde reden zullen we het abonnement dan aanhouden en een betalingsafspraak met je maken.

Mochten er nog vragen zijn m.b.t. opzeggen kan je deze uiteraard in het ticketsysteem stellen. Verder zijn onze collega's op de chat ook bereid om dergelijke vragen te beantwoorden.