Url rewrite voor PrestaShop (web.config)

Om de URL rewrite voor Prestashop toe te passen zijn de volgende stappen noodzakelijk.
  1. Login op uw Prestashop Admin en ga vervolgens naar Preferences->SEO & URLs Daarna kunt u Yes aanvinken naast Friendly URL.
    Prestashop hosting url rewrite


    Prestashop hosting url rewrite


  2. Kopieƫr en plak de volgende code in uw web.config bestand. Vervang de volledige inhoud van het bestand.
    Verwijder uw .htaccess bestand daarna zullen de Friendly URLs werken.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<rule name="Imported Rule 1" stopProcessing="true">
<match url="^api/?(.*)$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="webservice/dispatcher.php?url={R:1}" appendQueryString="true" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 2" stopProcessing="true">
<match url="^([a-z0-9]+)\-([a-z0-9]+)(\-[_a-zA-Z0-9-]*)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}-{R:2}{R:3}{R:4}.jpg" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 3" stopProcessing="true">
<match url="^([0-9]+)\-([0-9]+)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}-{R:2}{R:3}.jpg" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 4" stopProcessing="true">
<match url="^([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:1}{R:2}{R:3}.jpg" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 5" stopProcessing="true">
<match url="^([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}.jpg" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 6" stopProcessing="true">
<match url="^([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:3}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}{R:5}.jpg" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 7" stopProcessing="true">
<match url="^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:3}/{R:4}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}{R:5}{R:6}.jpg" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 8" stopProcessing="true">
<match url="^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:3}/{R:4}/{R:5}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}{R:5}{R:6}{R:7}.jpg" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 9" stopProcessing="true">
<match url="^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:3}/{R:4}/{R:5}/{R:6}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}{R:5}{R:6}{R:7}{R:8}.jpg" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 10" stopProcessing="true">
<match url="^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:3}/{R:4}/{R:5}/{R:6}/{R:7}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}{R:5}{R:6}{R:7}{R:8}{R:9}.jpg" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 11" stopProcessing="true">
<match url="^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:3}/{R:4}/{R:5}/{R:6}/{R:7}/{R:8}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}{R:5}{R:6}{R:7}{R:8}{R:9}{R:1}0.jpg" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 12" stopProcessing="true">
<match url="^c/([0-9]+)(\-[_a-zA-Z0-9-\.*]*)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/c/{R:1}{R:2}{R:3}.jpg" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 13" stopProcessing="true">
<match url="^c/([a-zA-Z-]+)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/c/{R:1}{R:2}.jpg" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 14" stopProcessing="true">
<match url="^.*$" />
<conditions logicalGrouping="MatchAny">
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" pattern="" ignoreCase="false" />
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" pattern="" ignoreCase="false" />
</conditions>
<action type="None" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 15" stopProcessing="true">
<match url="^.*$" />
<action type="Rewrite" url="index.php" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>

Was dit antwoord nuttig?

 Print dit artikel

Lees ook

SMTP instellingen Prestashop

In dit artikel worden de SMTP instellingen behandeld voor Prestashop, zoals u waarschijnlijk al...

Installatie van PrestaShop

Er zijn een aantal zaken nodig voordat u begint met een installatie van PrestaShop: - Een MySQL...

Uitgebreide foutmeldingen aanzetten

Prestashop heeft net zoals vele systemen de optie om de uitgebreide foutmeldingen over de gehele...