Installatie van PrestaShop

Er zijn een aantal zaken nodig voordat u begint met een installatie van PrestaShop:

- Een MySQL database in combinatie met een user en login.
- Een installatie pakket van PrestaShop via de site https://www.prestashop.com/ U houdt nadat u het download proces heeft doorlopen een .zip bestand over waarmee u verder kunt gaan.
- FTP account en bijbehorende gegevens / dit kan echter ook via de Filemanager in het control panel.

- Zorg ervoor dat de schrijfrechten op de wwwroot zijn toegepast op lezen en schrijven + doorgevoerd zijn op alle child objecten. Weet u niet hoe dit moet dan kunt u het volgende artikel raadplegen.
Na de installatie kunnen de schrijfrechten weer toegepast worden op alleen lezen, dit in verband met de veiligheid van uw website.

Stap 1, het uploaden van het .zip bestand naar de folder wwwroot.
Zodra u het .zip bestand heeft ontvangen van PrestaShop dan is de volgende stap hierin het uploaden naar uw hosting space. Dit kunt u doen via een FTP client zoals Filezilla, of in de filemanager in het control panel.
Het zip bestand moet geupload worden naar de map wwwroot.
Prestashop installeren in uw webhosting

Hierna pakt u het zip bestand uit in de map wwwroot en verplaatst u de inhoud van de folder: prestashop
1 Plaats omhoog zodat dit direct in de wwwroot van uw website staat. Als volgt:
uwdomein.nl/wwwroot/gehele inhoud van de folder prestashop

Stap 2, het installeren van prestashop

Zodra u de bestanden heeft geupload gaat u naar uw domein, zolang de bestanden in de juiste folder staan zal u gelijk in het installatie scherm van PrestaShop komen.
Hierin volgt u de instructies op het scherm met de keuze makend tussen uw instellingen zoals uw database naam hiervoor en user.
De host hierbij dient uw MySQL host te zijn, dit is op te zoeken in het control panel onder Web statistics > view space summary > onderaan de pagina staat uw host beschreven.
Prestashop installeren in uw webhosting


Na de stappen doorlopen te hebben zal u op het laatste scherm geraken van de installatie, hierin worden uw admin gegevens voor de site nogmaals genoemd in het scherm. Bewaar deze informatie zorgvuldig.

Stap 3, het afronden van de installatie

Voordat u naar uw nieuwe site gaat dient u eerst uw install map te verwijderen uit de wwwroot, tevens dient u de admin folder te hernoemen naar een logische naam die voor u goed te onthouden is.
Sla dit vervolgens op en bewaar dit in uw browser bijvoorbeeld. De url die ontstaat is daarna de enige mogelijkheid om in uw admin omgeving te komen.

Prestashop installeren in uw webhosting

Hierna zal uw website geheel bruikbaar zijn en kunt u aan de slag met uw nieuwe website.

Prestashop installeren in uw webhosting

Mocht u nog een foutmelding krijgen binnen de installatie dan geeft PrestaShop daar altijd een oorzaak van, vaak heeft dit te maken met de lees en schrijfrechten. Of het incorrect plaatsen van bestanden.

Heeft u problemen met de installatie dan kunt u altijd contact opnemen met de online chat of een ticket aanmaken met een uitleg van uw probleem.

keywords: Presta shop installeren installatie webshop web shop software

Was dit antwoord nuttig?

 Print dit artikel

Lees ook

Uitgebreide foutmeldingen aanzetten

Prestashop heeft net zoals vele systemen de optie om de uitgebreide foutmeldingen over de gehele...

Url rewrite voor PrestaShop (web.config)

Om de URL rewrite voor Prestashop toe te passen zijn de volgende stappen noodzakelijk. Login op...

SMTP instellingen Prestashop

In dit artikel worden de SMTP instellingen behandeld voor Prestashop, zoals u waarschijnlijk al...