web.config: Prestashop URL rewrite

Om de URL rewrite voor Prestashop toe te passen zijn de volgende stappen noodzakelijk.
  1. Login op uw Prestashop Admin en ga vervolgens naar Preferences->SEO & URLs  Daarna kunt u Yes aanvinken naast Friendly URL.
    Prestashop hosting url rewrite 1


    Prestashop hosting url rewrite 2


  2. ¬†Kopie√ęr en plak de volgende code in uw web.config bestand. Vervang de volledige inhoud van het bestand.
    Verwijder uw .htaccess bestand daarna zullen de Friendly URLs werken.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
    <system.webServer>
        <rewrite>
            <rules>
                <rule name="Imported Rule 1" stopProcessing="true">
                    <match url="^api/?(.*)$" ignoreCase="false" />
                    <action type="Rewrite" url="webservice/dispatcher.php?url={R:1}" appendQueryString="true" />
                </rule>
                <rule name="Imported Rule 2" stopProcessing="true">
                    <match url="^([a-z0-9]+)\-([a-z0-9]+)(\-[_a-zA-Z0-9-]*)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
                    <action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}-{R:2}{R:3}{R:4}.jpg" />
                </rule>
                <rule name="Imported Rule 3" stopProcessing="true">
                    <match url="^([0-9]+)\-([0-9]+)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
                    <action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}-{R:2}{R:3}.jpg" />
                </rule>
                <rule name="Imported Rule 4" stopProcessing="true">
                    <match url="^([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
                    <action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:1}{R:2}{R:3}.jpg" />
                </rule>
                <rule name="Imported Rule 5" stopProcessing="true">
                    <match url="^([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
                    <action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}.jpg" />
                </rule>
                <rule name="Imported Rule 6" stopProcessing="true">
                    <match url="^([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
                    <action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:3}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}{R:5}.jpg" />
                </rule>
                <rule name="Imported Rule 7" stopProcessing="true">
                    <match url="^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
                    <action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:3}/{R:4}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}{R:5}{R:6}.jpg" />
                </rule>
                <rule name="Imported Rule 8" stopProcessing="true">
                    <match url="^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
                    <action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:3}/{R:4}/{R:5}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}{R:5}{R:6}{R:7}.jpg" />
                </rule>
                <rule name="Imported Rule 9" stopProcessing="true">
                    <match url="^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
                    <action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:3}/{R:4}/{R:5}/{R:6}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}{R:5}{R:6}{R:7}{R:8}.jpg" />
                </rule>
                <rule name="Imported Rule 10" stopProcessing="true">
                    <match url="^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
                    <action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:3}/{R:4}/{R:5}/{R:6}/{R:7}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}{R:5}{R:6}{R:7}{R:8}{R:9}.jpg" />
                </rule>
                <rule name="Imported Rule 11" stopProcessing="true">
                    <match url="^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
                    <action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:3}/{R:4}/{R:5}/{R:6}/{R:7}/{R:8}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}{R:5}{R:6}{R:7}{R:8}{R:9}{R:1}0.jpg" />
                </rule>
                <rule name="Imported Rule 12" stopProcessing="true">
                    <match url="^c/([0-9]+)(\-[_a-zA-Z0-9-\.*]*)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
                    <action type="Rewrite" url="img/c/{R:1}{R:2}{R:3}.jpg" />
                </rule>
                <rule name="Imported Rule 13" stopProcessing="true">
                    <match url="^c/([a-zA-Z-]+)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$" ignoreCase="false" />
                    <action type="Rewrite" url="img/c/{R:1}{R:2}.jpg" />
                </rule>
<rule name="Imported Rule 14" stopProcessing="true">
                     <match url="^.*$" />
                     <conditions logicalGrouping="MatchAny">
                         <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" pattern="" ignoreCase="false" />
                         <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" pattern="" ignoreCase="false" />
                     </conditions>
                     <action type="None" />
                 </rule>
                 <rule name="Imported Rule 15" stopProcessing="true">
                    <match url="^.*$" />
                     <action type="Rewrite" url="index.php" />
                </rule>
            </rules>
        </rewrite>
    </system.webServer>
</configuration>

Was dit antwoord nuttig?

 Print dit artikel

Lees ook

web.config: Joomla URL Rewrite

Joomla URL Rewrite via web.config. Vervang of voeg toe aan de web.config: <?xml...

web.config: Request filtering

Dit artikel legt uit hoe u filtering kunt toepassen via uw web.config bestand.Als u het...

web.config: Redirect non-www naar www

 Als je je verkeer wilt redirecten van non-www naar www kun je het volgende in je web.config...

htaccess: Redirect non-www naar www

Als je je verkeer wilt redirecten van non-www naar www kun je het volgende in je .htaccess...

Joomla

Plaatste de volgende code in index.php (op de tweede regel na) if...