Artikelen

401 - Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials

Indien je deze foutmelding krijgt op je site of op een pagina binnen je site dan zijn de rechten...

403 - Forbidden: Access is denied

Wanneer je deze fout krijgt dan is er geen default document ingesteld, zoals bv index.html. Een...

404 - not found

Dit artikel legt de 404 foutmelding nader uit. De foutmelding slaat op een foto of een pagina op...

404 -not found toevoegen

Indien je een custom 404 pagina wilt maken voor je website dan kan dit op de onderstaande...

HTTP 403 - Bij MVC Applicatie

Wanneer je een fout 403 krijgt met MVC, controleer dan eerst of de ASP.NET versie wel op 4.0...

HTTP 500 - Internal Server Error

De foutmelding HTTP 500 - Internal Server Error is 99% van de gevallen een programmeerfout op de...

Hoe kan ik PHP errors weergeven?

Je kan PHP errors weergeven door de volgende code helemaal bovenaan je pagina te zetten:...

Witte pagina bij een PHP script

Je krijgt een witte pagina wanneer je een PHP sript uitvoert / aangepast heeft.In dit geval dien...

upload_max_filesize foutmeldingen

Met meerdere applicaties komt bovenstaande foutmelding vaak voor, dit is een melding over het...