web.config: Joomla URL Rewrite

Joomla URL Rewrite via web.config.

Vervang of voeg toe aan de web.config:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
   <system.webServer>
       <rewrite>
           <rules>
               <rule name="Joomla! Rule 1" stopProcessing="true">
                   <match url="^(.*)$" ignoreCase="false" />
                   <conditions logicalGrouping="MatchAny">
                       <add input="{QUERY_STRING}" pattern="base64_encode[^(]*\([^)]*\)" ignoreCase="false" />
                       <add input="{QUERY_STRING}" pattern="(>|%3C)([^s]*s)+cript.*(&lt;|%3E)" />
                       <add input="{QUERY_STRING}" pattern="GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})" ignoreCase="false" />
                       <add input="{QUERY_STRING}" pattern="_REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})" ignoreCase="false" />
                   </conditions>
                   <action type="CustomResponse" url="index.php" statusCode="403" statusReason="Forbidden" statusDescription="Forbidden" />
               </rule>
               <rule name="Joomla! Rule 2">
                   <match url="(.*)" ignoreCase="false" />
                   <conditions logicalGrouping="MatchAll">
                     <add input="{URL}" pattern="^/index.php" ignoreCase="true" negate="true" />
                     <add input="{URL}" pattern="/component/|(/[^.]*|\.(php|html?|feed|pdf|vcf|raw))$" />
                     <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" ignoreCase="false" negate="true" />
                     <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" ignoreCase="false" negate="true" />
                   </conditions>
                   <action type="Rewrite" url="index.php" />
               </rule>
           </rules>
       </rewrite>
        <directoryBrowse enabled="false" />
        <defaultDocument>
            <files>
                <clear />
                <add value="index.php" />
                <add value="Default.htm" />
                <add value="Default.asp" />
                <add value="index.htm" />
                <add value="index.html" />
                <add value="iisstart.htm" />
                <add value="default.aspx" />
            </files>
        </defaultDocument>
        <httpErrors errorMode="Detailed" existingResponse="PassThrough" />
   </system.webServer>
</configuration>
  • 2 gebruikers vonden dit artikel nuttig
Was dit antwoord nuttig?

Gerelateerde artikelen

web.config: Redirect non-www naar www

 Als je je verkeer wilt redirecten van non-www naar www kun je het volgende in je web.config...

web.config: Elgg URL Rewrite

Om dit werkend te maken kunt u uw huidige web.config bestand vervangen voor de volgende: <?xml...

Wat staat er geinstalleerd op mijn server?

Om te controleren wat er op uw server geinstalleerd staat kunt u onderstaande stappen...

301 Redirect

Hoe maak ik een 301 redirect aan van bv test1.nl naar test2.nlRewriteEngine OnRewriteCond...

htaccess: Magento Url Rewrite

Plaats de volgende code in het .htaccess bestand: RewriteEngine on#RewriteBase...