web.config: Prestashop URL rewrite

Om de URL rewrite voor Prestashop toe te passen zijn de volgende stappen noodzakelijk.
  1. Login op jouw Prestashop Admin en ga vervolgens naar Preferences->SEO & URLs Daarna kun je Yes aanvinken naast Friendly URL.
    Prestashop hosting url rewrite 1


    Prestashop hosting url rewrite 2


  2. Kopieï«r en plak de volgende code in jouw web.config bestand. Vervang de volledige inhoud van het bestand.
    Verwijder je .htaccess bestand daarna zullen de Friendly URLs werken.

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<rule name="Imported Rule 1" stopProcessing="true">
<match url="^api/?(.*)$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="webservice/dispatcher.php?url={R:1}" appendQueryString="true" />
rule>
<rule name="Imported Rule 2" stopProcessing="true">
<match url="^([a-z0-9]+)-([a-z0-9]+)(-[_a-zA-Z0-9-]*)(-[0-9]+)?/.+.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}-{R:2}{R:3}{R:4}.jpg" />
rule>
<rule name="Imported Rule 3" stopProcessing="true">
<match url="^([0-9]+)-([0-9]+)(-[0-9]+)?/.+.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}-{R:2}{R:3}.jpg" />
rule>
<rule name="Imported Rule 4" stopProcessing="true">
<match url="^([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:1}{R:2}{R:3}.jpg" />
rule>
<rule name="Imported Rule 5" stopProcessing="true">
<match url="^([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}.jpg" />
rule>
<rule name="Imported Rule 6" stopProcessing="true">
<match url="^([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:3}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}{R:5}.jpg" />
rule>
<rule name="Imported Rule 7" stopProcessing="true">
<match url="^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:3}/{R:4}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}{R:5}{R:6}.jpg" />
rule>
<rule name="Imported Rule 8" stopProcessing="true">
<match url="^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:3}/{R:4}/{R:5}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}{R:5}{R:6}{R:7}.jpg" />
rule>
<rule name="Imported Rule 9" stopProcessing="true">
<match url="^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:3}/{R:4}/{R:5}/{R:6}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}{R:5}{R:6}{R:7}{R:8}.jpg" />
rule>
<rule name="Imported Rule 10" stopProcessing="true">
<match url="^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:3}/{R:4}/{R:5}/{R:6}/{R:7}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}{R:5}{R:6}{R:7}{R:8}{R:9}.jpg" />
rule>
<rule name="Imported Rule 11" stopProcessing="true">
<match url="^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/p/{R:1}/{R:2}/{R:3}/{R:4}/{R:5}/{R:6}/{R:7}/{R:8}/{R:1}{R:2}{R:3}{R:4}{R:5}{R:6}{R:7}{R:8}{R:9}{R:1}0.jpg" />
rule>
<rule name="Imported Rule 12" stopProcessing="true">
<match url="^c/([0-9]+)(-[_a-zA-Z0-9-.*]*)(-[0-9]+)?/.+.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/c/{R:1}{R:2}{R:3}.jpg" />
rule>
<rule name="Imported Rule 13" stopProcessing="true">
<match url="^c/([a-zA-Z-]+)(-[0-9]+)?/.+.jpg$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="img/c/{R:1}{R:2}.jpg" />
rule>
<rule name="Imported Rule 14" stopProcessing="true">
<match url="^.*$" />
<conditions logicalGrouping="MatchAny">
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" pattern="" ignoreCase="false" />
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" pattern="" ignoreCase="false" />
conditions>
<action type="None" />
rule>
<rule name="Imported Rule 15" stopProcessing="true">
<match url="^.*$" />
<action type="Rewrite" url="index.php" />
rule>
rules>
rewrite>
system.webServer>
configuration>