htaccess: Redirect http verkeer naar https

Plaats de volgende code in je .htaccess bestand:

RewriteEngine on

#Fix missing trailing slash char on folders
RewriteRule ^([^.?]+[^.?/])$ $1/ [R,L]

#Redirect non-HTTPS to HTTPS
RewriteCond %{HTTP:Host} (.*)
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteCond %{REQUEST_URI} (.*)
RewriteRule .? https://%1%2 [R,L]

Was dit antwoord nuttig?

 Print dit artikel

Lees ook

web.config: Elgg URL Rewrite

Om dit werkend te maken kunt u uw huidige web.config bestand vervangen voor de volgende: <?xml...

Url rewrite via de web.config

Om op jouw site URL's te heschrijven via het bestand web.config dan zijn de volgende stappen...

htaccess: Redirect non-www naar www

Als je je verkeer wilt redirecten van non-www naar www kun je het volgende in je .htaccess...

Joomla

Plaatste de volgende code in index.php (op de tweede regel na) if...

web.config: Redirect http naar https

<rewrite>       <rules> <rule name="Redirect to HTTPS" stopProcessing="true">...