Url rewrite via de web.config

Om op uw site URL's te heschrijven via het bestand web.config dan zijn de volgende stappen nodig.

Er zijn meerdere mogelijkheden om het doel te bereiken, we behandelen dit in Methode blokken. Aan de hand van uw wensen kunt u de beste methode voor u uitkiezen.
Wilt u maar 1 pagina of maar een aantal wijzigen dan is methode 1 wellicht het eenvoudigst voor u.

Methode 1

U logt in op het control panel en gaat naar de filemanager.

Afhankelijk van uw site structuur en overige zaken zijn onderstaande stappen niet voor iedereen toepasbaar.
Dit is een voorbeeld in grote lijnen zodat dit zelf toegepast kan worden.
url herschrijven in web config

In bovenstaand plaatje ziet u 2 pagina's staan, Default.htm en test.html
Wat we willen is dat test.html herschreven word naar Default.htm.

Als we nu zonder wijzigingen test.html openen dan krijgen we de volgende url en pagina:

url herschrijven in web config

Na de wijziging in het web.config bestand krijgen we de volgende url en pagina:

url herschrijven in web config

U ziet dat het aangepast is zodat test.html hergeschreven is naar Default.htm.

Dat is op de volgende manier geschreven in het web.config bestand:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<directoryBrowse enabled="false" />
<rewrite>
<rules>
<rule name="Herschrijven van naar">
<match url="test.html" />
<action type="Rewrite" url="Default.htm" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
<defaultDocument>
<files>
<clear />
<add value="Default.html" />
<add value="Default.htm" />
<add value="Default.asp" />
<add value="index.htm" />
<add value="Default.aspx" />
<add value="index.html" />
<add value="index.php" />
<add value="index.asp" />
</files>
</defaultDocument>
</system.webServer>
</configuration>

-Waar Rule name de naam is van de regel.
-Waar match url verwijsd naar de pagina waarvan de url herschreven moet worden.
-Waar action type verwijsd naar de type actie , en url naar de pagina verwijsd waar de site naar toe moet gaan.

Methode 2

Deze manier heeft de mogelijkheid om een catch all uit te voeren op de inkomende URL's, dit is vergelijkbaar hoe Wordpress de URL's herschrijft voor "pretty permalinks".
Op deze wijze zal dus de url het verkeer herleiden naar de url naar keuze.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<directoryBrowse enabled="false" />
<rewrite>
<rules>
<rule name="Herschrijven">
<match url="^(.*)$" />
<conditions logicalGrouping="MatchAll">
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
</conditions>
<action type="Rewrite" url="index.php" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
<defaultDocument>
<files>
<clear />
<add value="Default.html" />
<add value="Default.htm" />
<add value="Default.asp" />
<add value="index.htm" />
<add value="Default.aspx" />
<add value="index.html" />
<add value="index.php" />
<add value="index.asp" />
</files>
</defaultDocument>
</system.webServer>
</configuration>


Was dit antwoord nuttig?

 Print dit artikel

Lees ook

web.config: Drupal URL Rewrite

Drupal URL Rewrite via web.config. Voeg de volgende regels toe aan de web.config:...

Wat staat er geinstalleerd op mijn server?

Om te controleren wat er op uw server geinstalleerd staat kunt u onderstaande stappen...

web.config: Wordpress URL Rewrite

Wordpress URL Rewrite via web.config. Voeg de volgende regels toe aan de web.config:...

Joomla

Plaatste de volgende code in index.php (op de tweede regel na) if...

web.config: Elgg URL Rewrite

Om dit werkend te maken kunt u uw huidige web.config bestand vervangen voor de volgende: <?xml...