Connectiestring ASP.NET / Access database

Hoe ziet de connectiestring eruit wanneer ik vanuit ASP.NET een Access database wil benaderen?

Access 2003

Driver
={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=mydatabase.mdb;Uid=Admin;Pwd=Password;

Access 2007

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=myAccess2007file.accdb;Persist Security Info=False;

Was dit antwoord nuttig?

 Print dit artikel

Lees ook

Restoren / backuppen van een SQL 2012 Database

We hebben hiervoor een online tool beschikbaar via 2012-1.mylittlebackup.nl: Hieronder een...

Hoe kan ik mijn database restoren / backupen?

Hoe kan ik mijn database restoren / backupen? We hebben hiervoor een online tool beschikbaar:...

Wat moet ik opgeven als host (hostnaam)?

Let op! We krijgen veel vragen over de host van de MS SQL, dit is geen localhost.Om connectie te...

Hoe maak ik via MS management studio verbinding met mijn database?

Hoe maak ik via MS management studio verbinding met mijn database?1. Open je Microsoft SQL...

Ik kan extern inloggen maar ik zie mijn database niet.

Wanneer dit het geval is, willen wij je vragen om de volgende gegevens in een ticket te zetten:...