web.config: Joomla URL Rewrite

Joomla URL Rewrite via web.config.

Vervang of voeg toe aan de web.config:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
   <system.webServer>
       <rewrite>
           <rules>
               <rule name="Joomla! Rule 1" stopProcessing="true">
                   <match url="^(.*)$" ignoreCase="false" />
                   <conditions logicalGrouping="MatchAny">
                       <add input="{QUERY_STRING}" pattern="base64_encode[^(]*\([^)]*\)" ignoreCase="false" />
                       <add input="{QUERY_STRING}" pattern="(>|%3C)([^s]*s)+cript.*(&lt;|%3E)" />
                       <add input="{QUERY_STRING}" pattern="GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})" ignoreCase="false" />
                       <add input="{QUERY_STRING}" pattern="_REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})" ignoreCase="false" />
                   </conditions>
                   <action type="CustomResponse" url="index.php" statusCode="403" statusReason="Forbidden" statusDescription="Forbidden" />
               </rule>
               <rule name="Joomla! Rule 2">
                   <match url="(.*)" ignoreCase="false" />
                   <conditions logicalGrouping="MatchAll">
                     <add input="{URL}" pattern="^/index.php" ignoreCase="true" negate="true" />
                     <add input="{URL}" pattern="/component/|(/[^.]*|\.(php|html?|feed|pdf|vcf|raw))$" />
                     <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" ignoreCase="false" negate="true" />
                     <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" ignoreCase="false" negate="true" />
                   </conditions>
                   <action type="Rewrite" url="index.php" />
               </rule>
           </rules>
       </rewrite>
        <directoryBrowse enabled="false" />
        <defaultDocument>
            <files>
                <clear />
                <add value="index.php" />
                <add value="Default.htm" />
                <add value="Default.asp" />
                <add value="index.htm" />
                <add value="index.html" />
                <add value="iisstart.htm" />
                <add value="default.aspx" />
            </files>
        </defaultDocument>
        <httpErrors errorMode="Detailed" existingResponse="PassThrough" />
   </system.webServer>
</configuration>
Was dit antwoord nuttig?

 Print dit artikel

Lees ook

web.config: Redirect http naar https

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><configuration> <system.webServer>...

Url rewrite via de web.config

Om op uw site URL's te heschrijven via het bestand web.config dan zijn de volgende stappen nodig....

301 Redirect

Hoe maak ik een 301 redirect aan van bv test1.nl naar...

web.config: Elgg URL Rewrite

Om dit werkend te maken kunt u uw huidige web.config bestand vervangen voor de volgende: <?xml...

web.config: Redirect non-www naar www

 Als je je verkeer wilt redirecten van non-www naar www kun je het volgende in je web.config...