web.config: Pagekit URL Rewrite

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<directoryBrowse enabled="false" />
<defaultDocument>
<files>
<clear />
<add value="index.php" />
<add value="Default.htm" />
<add value="Default.asp" />
<add value="index.htm" />
<add value="index.html" />
<add value="iisstart.htm" />
<add value="default.aspx" />
</files>
</defaultDocument>
<httpErrors errorMode="DetailedLocalOnly" existingResponse="Auto" />
<rewrite>
<rules>
<rule name="Imported Rule 1" stopProcessing="true">
<match url="^" ignoreCase="false" />
<conditions logicalGrouping="MatchAll">
<add input="{HTTP_HOST}" ignoreCase="false" />
<add input="{HTTP_HOST}" pattern="^www\." negate="true" />
</conditions>
<action type="Redirect" url="https://www.{HTTP_HOST}{URL}" redirectType="Permanent" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 2" stopProcessing="true">
<match url="^" ignoreCase="false" />
<conditions logicalGrouping="MatchAll">
<add input="{HTTP_HOST}" pattern="^www\.(.+)$" />
</conditions>
<action type="Redirect" url="https://{C:1}{URL}" redirectType="Permanent" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 3" stopProcessing="true">
<match url="^" ignoreCase="false" />
<conditions logicalGrouping="MatchAll">
<add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="false" />
</conditions>
<action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{URL}" redirectType="Found" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 4" stopProcessing="true">
<match url="^" ignoreCase="false" />
<conditions logicalGrouping="MatchAll">
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" ignoreCase="false" negate="true" />
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" ignoreCase="false" negate="true" />
</conditions>
<action type="Rewrite" url="index.php" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>


Was dit antwoord nuttig?

 Print dit artikel

Lees ook

Url rewrite via de web.config

Om op jouw site URL's te heschrijven via het bestand web.config dan zijn de volgende stappen...

web.config: Joomla URL Rewrite

Joomla URL Rewrite via web.config. Vervang of voeg toe aan de web.config: <?xml...

Wat staat er geinstalleerd op mijn server?

Om te controleren wat er op uw server geinstalleerd staat kunt u onderstaande stappen...

Joomla

Plaatste de volgende code in index.php (op de tweede regel na) if...

htaccess: Magento Url Rewrite

Plaats de volgende code in het .htaccess bestand: RewriteEngine on#RewriteBase...