web.config: Redirect non-www naar www

 Als je je verkeer wilt redirecten van non-www naar www kun je het volgende in je web.config plaatsen:

We nemen het domein mijntestpartner.nl  als voorbeeld.

<system.webServer>
<rewrite>
      <rules>
        <rule name="Redirect to WWW" stopProcessing="true">
          <match url=".*" />
          <conditions>
            <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^mijntestpartner$" />
          </conditions>
          <action type="Redirect" url="http://www.mijntestpartner.nl/{R:0}"
                  redirectType="Permanent" />
        </rule>
      </rules>
  </rewrite>
       
 
(De rest van uw web.config)   
<system.webServer>

Was dit antwoord nuttig?

 Print dit artikel

Lees ook

web.config: Wordpress URL Rewrite

Wordpress URL Rewrite via web.config. Voeg de volgende regels toe aan de web.config:...

htaccess: Redirect http verkeer naar https

Plaats de volgende code in je .htaccess bestand: RewriteEngine on #Fix missing trailing slash...

web.config: Magento Url Rewrite

Magento URL Rewrite via web.config. Voeg de volgende regels toe aan de web.config:...

web.config: Prestashop URL rewrite

Om de URL rewrite voor Prestashop toe te passen zijn de volgende stappen noodzakelijk. Login op...

Joomla

Plaatste de volgende code in index.php (op de tweede regel na) if...